Lilla Röken Ved rökskåp - varmrök

En ny behändig vedeldad rök som används som varmrök.

Lilla Röken El Lilla Röken El
Lilla Röken Ved, vedeldad varmrök.

Lilla Röken Ved rökskåp egenskaper:

Lilla Röken Ved är en varmrök för att röka kött, fisk, ost eller fågel.
Rökskåpet är utformad till 100% i rostfritt stål med en tjocklek av 0,8 mm vilket gör rökskåpet beständigt mot värme, korrosion och olika väderförhållanden.

Värmekälla och rökkälla i rökskåpet är ved i passande storlek, av olika lövträd (äpple, päron, plommon, körsbär, björk, ek, al m.fl.)

Lilla Röken Ved

Så här fungerar Lilla Röken Ved:

Övre delen av skåpet består av rökkammaren där man kan hänga och/eller lägga de olika livsmedlen som ska rökas. Den nedre delen består av eldstaden. Rökkammaren och eldstaden är helt åtskilda från varandra för att undvika att skydda livsmedlen från rena eldflammor. Röken från eldstaden matas in i rökskåpet via en kanal mellan de två kamrarna. Denna kanal är utrustad med ett spjäll så att det går att stoppa, eller reglera, röken in till rökkammaren. Dörrstoppen på dörren till eldstaden möjliggör reglering av lufttillförseln för att underhålla själva fyren i eldstaden och den mängd rök som produceras. Spjället i skorstenen gör att man kan reglera mängden rök i rökkammaren. Övre delen av skåpet, rökkammaren, är utrustad med en termometer för kontroll av temperaturen.

 

För att beställa denna rök: Köp Lilla Röken Ved rökskåp på Lilla Rökeriet »

Lilla Röken El rökskåp - varmrök och kallrök

En ny behändig elektrisk rök, som kan användas som varmrök eller kallrök.

Lilla Röken El Lilla Röken El
Lilla Röken El, eluppvärmd varmrök och kallrök.

Rökskåp Lilla Röken El egenskaper:

Lilla Röken El är en kombinerad varmrök och kallrök för kött, fisk, ost eller fågel. Rökskåpet är utformad till 100% av 0,8 mm rostfritt stål.
Som källa till röken används en elektrisk rökgenerator på 110 W (patentregistrerad). Den elektriska rökgeneratorn för att värma och hålla temperaturen i rökkammaren är ett elektriskt element på 1,8 kW vilket gör det möjligt att röka även vintertid.
Lilla Röken El är bekväm och ekonomisk att använda. Att Lilla Röken El är i rostfritt stål ger en garanterad ren smak och en lång livslängd. Under tiden rökgeneratorn genererar rök höjs inte temperaturen i rökkammaren och då kan den användas som kallrök. Då man använda den som varmrök sätter man på värmeelementet. Rökeneratorn är den enda på marknaden som tack vare sin design gör att du kan ställa in rök.

Så här fungerar Lilla Röken El:

Lilla Röken ElRökgeneratorlådan fylls med träflis. Träflis av olika lövträd kan användas. Flisen stannar på ett galler som finns i den nedre delen av rökgeneratorn.
För att starta rökgeneratorns värmare slår man på strömbrytaren och väntar i ca 3 minuter. Sedan stängs locket och nu ska röken börja strömma in i kammaren. Vid detta läge kan värmaren stängas av, processen med glöd fortsätter då automatiskt. Du kan styra tillförseln av luft, och därmed mängden rök som produceras, genom att öppna och stänga lådan.
Rökgeneratorn kommer nu att producera den mängd rök som behövs. Förbränd flis faller ner i asklådan. Fyll på mer träflis vid behov. Beroende på fliskvaliteten, storleken och väderförhållanden, är mängden rök tillräckligt för 12-24 timmars rökning. Röksåpet är enkelt att använda och passar för såväl erfarna användare som nybörjare.
Rökintensiteten kan höjas genom att höja temperaturen i rökskåpet eller genom att öppna respektive stänga spjället i skorstenen.

För att beställa denna rök: Köp Lilla Röken El rökskåp på Lilla Rökeriet »

Lilla Rökeriets samtliga rökar: Rökskåp, Varmrökar och Kallrökar på Lilla Rökeriet »

Lär dig mer: Lilla Rökeriets Rökskola »

-